SKELLEFTEÅ

DÖVAS

 FÖRENING

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL

Skellefteå Dövas Förenings hemsida

 

 

Styrelsen

                                                                      Ordförande: Maritha Pihlgren  

maritha.pihlgren@skelleftea.se eller

maritha.pihlgren@gmail.com

 

                                                                     

Vice ordförande:   Hans Sjöberg

sjoberg.hans@gmail.com

 

Sekreterare:   Tage Lindberg                                         

tage.lindberg52@gmail.com

 

Kassör:   Hans Lindfors   

hans_lindfors@hotmail.com

 

Ledamot: Odal Lindgren

odallindgren@hotmail.com

 

 

 

Tillbaka

,